Khogame365
Không nhận diện được thuê bao. Quý khách vui lòng truy cập bằng 3G của Viettel hoặc đăng nhập tại đây
Thử lại

Chi tiết

  • Lost Tetchev

    Lost Tetchev

    Nhà cung cấp: Pocket Parade

    Soạn: SK TAI5 10659 gửi 9029 (5,000đ)

Các mô tả của Lost Tetchev
Chú ý! Nếu bạn đang phải đối mặt với một tải vô hạn, khởi động lại thiết bị của bạn!
các tính năng:
• Một loạt các vũ khí. Mỗi vũ khí Có đặc điểm độc đáo của riêng mình.
• Hành vi vũ khí thực tế.
• Các Khả năng của các cấp bơm và vũ khí.
• Nhỏ nhưng thú vị, bản đồ mở.
• Giao diện trực quan.
Yêu cầu hệ thống tối thiểu:
RAM: ít nhất là 1 GB.
Bộ xử lý: Dual Core với ít nhất 1 GHz.
Yêu cầu hệ thống đề nghị:
RAM: 2 GB hoặc nhiều hơn.
Bộ xử lý: Quad Core 1,5 GHz và nhiều hơn nữa